Webniac logo - Custom software development

GDPR

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

WEBNIAC S.R.L. cu sediul social Municipiul Cluj-Napoca, Strada Bucegi nr. 7, ap. 49, judet Cluj, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu numărul J12/6333/2017, avand codul fiscal (CUI) 38454551, în calitate de operator de date cu caracter personal, informeaza prin aceasta sectiune despre modul in care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal, respectand politicile și prevederile „Regulamentului GDPR” (valabil din 25 mai 2018) privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora.

Definitii si termeni utilizati in acest document

Date cu caracter personal:
orice informatii privind o persoană fizica identificata sau identificabila („Persoana Vizata”) care poate fi recunoscuta, direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identitatii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.

Prelucrarea: orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor.


Categorii de date prelucrate

Date de identificare: numele, prenumele;
Date de contact: e-mailul, telefonul.


Motivele prelucrării datelor cu caracter personal

Ofertarea serviciilor noastre catre client;Intocmirea contractului de prestari servicii;
Contactarea dvs. prin diverse canale (de exemplu: telefon, e-mail, SMS, retele sociale), pentru a vă comunica diverse aspecte privind serviciul solicitat;
Informarea și transmiterea comunicărilor comerciale, a ofertelor promoționale sau personalizate privind produsele/serviciile societatii.


Transmiterea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate in cadrul societatii și doar de către persoane autorizate după cum urmează:

Furnizori de servicii de marketing (agentii de marketing);
Prestatori de servicii din cadrul societatii noastre;
Furnizori de servicii-suport şi/ sau auxiliare (servicii de audit, servicii juridice, notariale sau alte servicii de consultanță);
Instituții si autoritati publice (Consiliul Concurenței, Instanțele judecatoresti si alte organe judiciare).


Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal

Pastrarea datelor cu caracter personal se va realiza pe toata perioada necesară indeplinirii scopului pentru care au fost colectate, asigurandu-ne de respectarea prevederilor legale aplicabile.


Drepturile dvs. privind GDPR


Dreptul de acces: acesta va permite sa solicitati și sa primiti o confirmare a faptului ca va sunt sau nu prelucrate datele. Puteti astfel sa solicitati o copie a datelor cu caracter personal prelucrate precum și informații despre: scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari catre care vor fi furnizate datele, perioada
de pastrare a datelor, dreptul de rectificare, stergere sau restrictionarea prelucrarii datelor personale;


Dreptul la rectificarea datelor: aveți dreptul de a solicita oricȃnd modificarea ori completarea de date personale;


Dreptul la stergere: puteti folosi acest drept pentru a solicita operatorului de date cu caracter personal sa procedeze la stergerea datelor dvs. atunci cand raporturile de colaborare au incetat, nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate și prelucrate, in momentul in care v-ati retras acordul privind prelucrarea datelor sau atunci cand datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei in vigoare;


Dreptul de retragere a consimtamantului: puteti in orice moment renuntati la acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;


Dreptul de opozitie: va puteti opune oricand prelucrarilor in scopuri de marketing;


Dreptul la restrictionare: puteti exercita acest drept atunci cand datele dvs. nu sunt corect colectate, cand prelucrarea este ilegala, datele nu ne mai sunt necesare sau in cazul in
care v-ati opus prelucrarii;


Dreptul la portabilitate: aveti dreptul de a transmite datele personale altui operator sau ne puteti solicita transmiterea datelor dvs. cu caracter personal unei alte entitati daca acest fapt este posibil din punct de vedere tehnic;


Dreptul de sesizare a autoritatilor (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) in cazul in care constatati nereguli in procesul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.


Societatea WEBNIAC S.R.L, va prelucra datele cu caracter personal, doar in baza consimtamantului dumneavoastra liber exprimat.


Societatea intelege și se angajeaza sa realizeze toate activitatile de colectare si prelucrare doar cu un scop bine determinat, respectand normele legale in vigoare si doar in vederea indeplinirii intereselor legitime ale societatii in contextul desfasurarii obiectului de activitate, totodata asigurandu-se ca s-au luat masurile necesare privind securitatea datelor.


Pentru informatii suplimentare, neclaritati si sesizari va rugam sa utilizati datele de contact de mai jos:


Email: office@webniac.ro
Telefon 0742.409.403
Adresa sediu: Municipiul Cluj-Napoca, Strada Bucegi nr. 7/49.